Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

zycieitd
08:06
Czemu nikt nie dostaje pierdolca na moim punkcie, co? 
Reposted fromdepresja depresja viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

April 27 2015

21:37

i’m a nice person i just hate everyone 

Reposted fromtwice twice viaaniamy aniamy

April 26 2015

zycieitd
21:57
1838 1deb
Reposted fromperfectsense perfectsense viaAgnya Agnya

April 19 2015

zycieitd
20:43
tak właściwie to po chuj nam było to wszystko?
— 13.10.2012
Reposted fromrisky risky viabeautifull-lie beautifull-lie

April 16 2015

zycieitd
23:04
3870 736d 500
Reposted from0agus0 0agus0 viabanka banka
zycieitd
19:09
9842 411f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianontrivial nontrivial
zycieitd
17:26
4526 f4db
Reposted byamoniakazathianabankaizzchi

April 11 2015

zycieitd
17:15
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viaekstaza ekstaza

April 10 2015

zycieitd
21:36
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaRudeGirl RudeGirl

April 07 2015

zycieitd
14:59
Ciężko się pogodzić, jak ktoś Cię po prostu skreśla.

April 06 2015

zycieitd
12:28
2613 ea9a 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viabomdia bomdia
zycieitd
12:04
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— przecież nic się nie stało...
Reposted fromnotenough notenough viakatkad katkad

April 04 2015

zycieitd
11:47
1281 7da0
:D
Reposted frommadeliine madeliine viabomdia bomdia

April 03 2015

zycieitd
14:26
Reposted frombluuu bluuu

April 01 2015

zycieitd
13:05
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute viakatkad katkad

March 31 2015

zycieitd
21:12

March 30 2015

zycieitd
20:56

March 29 2015

zycieitd
15:35
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamiischa miischa

March 24 2015

zycieitd
23:39
raz jestem bez żadnych uczuć, nie zależy mi na niczym, a raz jestem gotowa poryczeć się z byle powodu.
— fuck logic

March 23 2015

zycieitd
22:19
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl