Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2015

zycieitd
08:29
Reposted fromoll oll

October 02 2015

zycieitd
21:07

W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń.

— Joanna Pachla, Kiedy bycie singlem przestaje być fajne
Reposted fromMissMurder MissMurder

September 06 2015

zycieitd
19:14
Żyję samotnie... od czasu do czasu mam jakiegoś chłopaka, ale... nie wiem, czasem odnoszę wrażenie, że się nie nadaję i nigdy nie stworzę prawdziwego związku. Muszę mieć w sobie coś, co odstręcza mężczyzn.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka

August 29 2015

10:13
Be with someone who always wants to know how your day was.
— i think this is so very important. it’s surprising how many of us settle for less.
(via terrible)

August 26 2015

zycieitd
20:34
8232 38ab 500

August 24 2015

20:42

August 23 2015

zycieitd
21:28
4069 0c41 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadianthuss dianthuss
zycieitd
14:10
(..) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viadianthuss dianthuss

August 22 2015

zycieitd
17:55
7875 7448 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaAgnya Agnya

August 21 2015

zycieitd
14:48
2070 a497 500
Reposted fromdelain delain viasweaterWeatherr sweaterWeatherr

August 20 2015

zycieitd
19:29
6280 ce2e
Reposted fromaniczorka aniczorka viapuddding puddding
zycieitd
19:25
#520
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

August 11 2015

zycieitd
17:51
Szczerze mówiąc, to ja nigdzie nie pasuję, pewnie dlatego, że rzadko bywam naprawdę radosna. Zwykle jestem poważna i żyję samotnie we własnym świecie.
— Jana Frey "Oszaleć ze strachu"
Reposted fromborn2die born2die viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

August 09 2015

14:08
Zupełnie inaczej się funkcjonuje ze świadomością że ktoś Cię kocha
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaggape aggape

August 04 2015

zycieitd
21:53
Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 
— Agatha Christie
Reposted frominfrezja infrezja viasweaterWeatherr sweaterWeatherr

July 25 2015

zycieitd
13:26
1209 28ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber

July 22 2015

zycieitd
21:19
Reposted fromsero sero viaIriss Iriss

June 28 2015

zycieitd
09:57
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.

June 11 2015

zycieitd
15:40
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viabomdia bomdia

June 06 2015

zycieitd
21:26
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viayoucanfly7 youcanfly7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl