Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2015

zycieitd
18:25
Reposted fromoll oll

November 20 2015

zycieitd
21:37
1039 35a6
Reposted fromCalcarea Calcarea viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
zycieitd
21:12
0262 fce0 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapannamarple pannamarple
zycieitd
21:07
Nagle ogarnęło mnie przykre uczucie, że nigdzie naprawdę nie należę.
— Marlen Haushofer
zycieitd
20:37
3289 609b 500

November 12 2015

zycieitd
19:23
5770 670b 500
Reposted fromslodziak slodziak viaberrishchoclate berrishchoclate

November 07 2015

zycieitd
18:11
3443 2910
Reposted fromscorpix scorpix viadianthuss dianthuss
zycieitd
07:26
0364 a9c9

October 28 2015

zycieitd
21:59
 "I chuj " pomyślałam. Bo myślę raczej zwięźle. 
— Rasowa singielka
Reposted fromzenibyja zenibyja viadianthuss dianthuss

October 26 2015

zycieitd
17:32
Nie, ja nie uciekam od ludzi.
Ja tyl­ko przes­tałem za ni­mi go­nić. Po prostu.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viabomdia bomdia

October 18 2015

zycieitd
21:28
Reposted fromoll oll

October 12 2015

zycieitd
20:11
6397 3f2a
Reposted fromseaoflove seaoflove viax-ray x-ray
zycieitd
19:35
6375 80fb
zycieitd
19:34
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viabomdia bomdia

October 03 2015

zycieitd
08:29
Reposted fromoll oll

October 02 2015

zycieitd
21:07

W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń.

— Joanna Pachla, Kiedy bycie singlem przestaje być fajne
Reposted fromMissMurder MissMurder

September 06 2015

zycieitd
19:14
Żyję samotnie... od czasu do czasu mam jakiegoś chłopaka, ale... nie wiem, czasem odnoszę wrażenie, że się nie nadaję i nigdy nie stworzę prawdziwego związku. Muszę mieć w sobie coś, co odstręcza mężczyzn.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka

August 29 2015

10:13
Be with someone who always wants to know how your day was.
— i think this is so very important. it’s surprising how many of us settle for less.
(via terrible)

August 26 2015

zycieitd
20:34
8232 38ab 500

August 24 2015

20:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl