Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2015

zycieitd
12:56
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viaiindependentt iindependentt

February 24 2015

zycieitd
19:47
8021 5576
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadieeine dieeine

February 22 2015

zycieitd
23:15
zycieitd
17:29
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viabomdia bomdia

February 20 2015

zycieitd
22:00

February 19 2015

zycieitd
23:05

February 18 2015

zycieitd
01:27
Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompesy pesy viabomdia bomdia

February 15 2015

zycieitd
21:43
8788 8dec
Reposted frommoai moai viaAgnya Agnya

February 14 2015

19:49
8501 5e7f
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabomdia bomdia
zycieitd
12:07
3263 aaf2
Reposted fromnebthat nebthat viaalensztajn alensztajn

February 13 2015

zycieitd
12:16
0795 b8d6
Reposted byzxcvxx zxcvxx
zycieitd
12:16
0754 48ba
zycieitd
10:29
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.

February 12 2015

zycieitd
17:12
5403 2b5a
Reposted fromLoczke Loczke viashiaraena shiaraena
zycieitd
15:43
0054 c0fe
Reposted byshiaraena shiaraena

February 08 2015

zycieitd
19:35
valentines day | tumblr
Reposted fromweightless weightless vianamelessberry namelessberry

February 07 2015

zycieitd
23:26
5180 8fe7
Reposted byaugustusmadamebutterflychocolatee
zycieitd
21:57
8974 066b
Reposted bymadamebutterflywithouthopexvoucolorfulheadmellyG
zycieitd
21:49
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha...  Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz? 
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaekstaza ekstaza
zycieitd
10:16
1389 ed8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuddding puddding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.