Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2014

zycieitd
20:13
0166 51df 500
powieś sobie nad łóżkiem
Reposted fromImNotOK ImNotOK viapromienie promienie

October 12 2014

zycieitd
11:36
Nie chce, żeby było między Nami coś nie tak. Pewnie znowu zależy mi za bardzo, ale jak pomyślę, że mogłabym Cie stracić, to boli mnie każdy kawałek ciała. Za szybko się przyzwyczajam, to moje przekleństwo. Najgorsze, że tego nie idzie się oduczyć. Tak po prostu ma każdy, kto choć raz został opuszczony.
— Marta Kostrzyńska

October 11 2014

zycieitd
11:35
Drogie Panie. Ani za mężczyznami ani za autobusem się nie biegnie. Zawsze będzie następny.
— radio eska
Reposted fromMambaJazz MambaJazz viakelowej kelowej

October 04 2014

zycieitd
16:05
8767 ad41
Reposted fromwhatashame whatashame viauseeidream useeidream

September 27 2014

zycieitd
10:43
3682 5f80 500
Reposted fromanoli anoli viamadamebutterfly madamebutterfly

September 25 2014

zycieitd
20:47
i nie mówisz dobranoc i nie mogę przez to usnąć.
— HuczuHucz
Reposted fromkatalama katalama viaohhh ohhh

September 21 2014

zycieitd
20:47
6540 3a4d
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaIriss Iriss

September 08 2014

zycieitd
16:58
Reposted frombluuu bluuu

September 02 2014

zycieitd
16:36
0123 8d71
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaretaliate retaliate

September 01 2014

zycieitd
21:16

Przytul mnie czy coś.
— A.
Reposted frompaktofifka paktofifka viabigevilgrin00 bigevilgrin00

August 26 2014

zycieitd
18:58
8301 9f09
Reposted fromaniczorka aniczorka viaretaliate retaliate

August 18 2014

zycieitd
20:49
0588 bc0e
Reposted fromhepke hepke viapuddding puddding
zycieitd
03:54

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

August 10 2014

zycieitd
11:37
oby do weekendu- dorosłe życie takie fajne.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viabomdia bomdia

August 06 2014

zycieitd
16:29
Chcę wiedzieć kim teraz dla Ciebie jestem.

August 04 2014

zycieitd
10:44
6905 f470
Reposted fromretaliate retaliate

July 30 2014

zycieitd
10:54
Marzy mi się taki szeroki parapet z poduszkami. Taki do siedzenia, oglądania tego co za oknem, czytania książek, picia kawy, wina, jedzenia lodów i płakania. Marzy się.
Reposted fromzabka zabka viabigevilgrin00 bigevilgrin00

July 28 2014

zycieitd
11:40
4452 14df
Reposted fromJamalus Jamalus

July 27 2014

zycieitd
20:06
8972 0c34 500
Reposted fromdziewcze dziewcze vialadyagata ladyagata
zycieitd
19:54
6690 89b2 500
Reposted frommarcz marcz viaesewan esewan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.