Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

zycieitd
23:39
raz jestem bez żadnych uczuć, nie zależy mi na niczym, a raz jestem gotowa poryczeć się z byle powodu.
— fuck logic

March 23 2015

zycieitd
22:19
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viaczoo czoo
20:54
2598 ff27
ABORT! ABORT!
zycieitd
20:11
Tak wiele się zdarzyło i przydarzy jeszcze się.
Reposted byrational13-dayspoolunJustineJey
zycieitd
18:41
8418 c3a1

March 22 2015

zycieitd
00:21
6944 e4d0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamy-anxieties my-anxieties

March 21 2015

zycieitd
19:18
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viadianthuss dianthuss
19:13

March 16 2015

zycieitd
20:23

nie lubię, kiedy ktoś coś a potem nagle nic.

Reposted fromnje nje viaEtien Etien

March 14 2015

zycieitd
19:34
7870 4538
Reposted fromusual usual viaohhh ohhh

March 13 2015

zycieitd
00:02
Reposted fromgruetze gruetze viaLarryGreenSky LarryGreenSky

March 11 2015

zycieitd
19:35
1464 4537 500
Reposted fromfind-balance find-balance viamiischa miischa

March 08 2015

zycieitd
22:26
4578 77f2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaperfidia perfidia

March 01 2015

zycieitd
13:54
Muszę kupić sobie ładne kieliszki... Bo jak upierdolić się, to upierdolić się z klasą. 
— Lisie-piekło

February 28 2015

zycieitd
12:56
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viaiindependentt iindependentt

February 24 2015

zycieitd
19:47
8021 5576
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadieeine dieeine

February 22 2015

zycieitd
23:15
zycieitd
17:29
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viabomdia bomdia

February 20 2015

zycieitd
22:00

February 19 2015

zycieitd
23:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.