Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

zycieitd
18:38
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.

March 16 2017

zycieitd
20:18
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaIriss Iriss

March 14 2017

20:16
1933 7a74 500
Reposted fromtosiaa tosiaa

March 09 2017

19:57
6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromwowimtired wowimtired viaIriss Iriss

February 25 2017

zycieitd
17:42
8653 1a9b
zycieitd
15:54
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn

June 28 2015

zycieitd
09:57
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.

June 11 2015

zycieitd
15:40
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viabomdia bomdia

June 06 2015

zycieitd
21:26
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viayoucanfly7 youcanfly7
19:02
2424 95e7
Reposted frommakswilczur makswilczur viakatkad katkad

June 05 2015

zycieitd
23:01

May 18 2015

19:52
9164 fb94

theluckykind:

Flower Glossary | Design Sponge

Reposted fromutter-gibberish utter-gibberish viamiischa miischa

April 29 2015

zycieitd
15:04
8847 361c
zycieitd
08:06
Czemu nikt nie dostaje pierdolca na moim punkcie, co? 
Reposted fromdepresja depresja viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

April 27 2015

21:37

i’m a nice person i just hate everyone 

Reposted fromtwice twice viaaniamy aniamy

April 26 2015

zycieitd
21:57
1838 1deb
Reposted fromperfectsense perfectsense viaAgnya Agnya

April 19 2015

zycieitd
20:43
tak właściwie to po chuj nam było to wszystko?
— 13.10.2012
Reposted fromrisky risky viabeautifull-lie beautifull-lie

April 16 2015

zycieitd
23:04
3870 736d 500
Reposted from0agus0 0agus0 viabanka banka
zycieitd
19:09
9842 411f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianontrivial nontrivial
zycieitd
17:26
4526 f4db
Reposted byamoniakazathianabankaizzchi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl