Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2016

zycieitd
22:31
Reposted fromweightless weightless viapuddding puddding

January 18 2016

zycieitd
17:53
5724 3515
Reposted fromsugarlife sugarlife viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
zycieitd
17:51

January 17 2016

11:36
Reposted fromnokturnal nokturnal viayoucanfly7 youcanfly7

January 14 2016

zycieitd
17:28
2183 098e 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakonwalia konwalia
16:58
4095 6873 500

revelation19:

The best possible way to watch Jaws.

Reposted fromPainy Painy viakonwalia konwalia
zycieitd
11:19
Tylko pamiętaj, że ignorując ją, uczysz ją, że może żyć bez ciebie
Reposted fromja-sowa ja-sowa viakonwalia konwalia

January 13 2016

14:24
zycieitd
13:52
2371 c4ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss

January 09 2016

zycieitd
22:00
6849 40f4 500
Reposted fromorelh orelh viapuddding puddding

January 08 2016

23:34
zycieitd
23:01
8772 b349

January 04 2016

zycieitd
18:56
Neck kisses, coffee dates, and midnight car rides. 
http://vhanish.tumblr.com/

January 03 2016

zycieitd
15:55
5232 a872
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll

December 28 2015

zycieitd
19:36

Kobiety więdną od słów bez pokrycia."

— ~ R. Nowosielski

December 22 2015

zycieitd
15:20
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted fromyzias yzias

December 20 2015

zycieitd
16:49
4065 47e7
Reposted fromcalifornia-love california-love viagriber griber

December 10 2015

zycieitd
18:12
5538 8060 500
Reposted fromkyte kyte viapuddding puddding

December 06 2015

zycieitd
18:59
1580 f3ba 500
business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viapuddding puddding

November 30 2015

zycieitd
21:34
7501 ce78
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl