Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2015

zycieitd
11:23
Pocałował Ją z nudów. Ona Go z miłości.
Reposted fromawakened awakened viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
zycieitd
11:06
zycieitd
10:56
5554 8d3f
Reposted fromwildeyed wildeyed viaohhh ohhh
zycieitd
10:53
Mówią, że będzie dobrze, bo to nie ich problem.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadyagata ladyagata

January 21 2015

17:10
5933 00df
Reposted fromzamulasz zamulasz viabomdia bomdia

January 19 2015

zycieitd
12:37
Uwielbiam męskie perfumy, t-shirty i za duże bluzy
Reposted frommefir mefir viaincompleta incompleta

December 29 2014

zycieitd
21:31
0941 9361 500
Reposted frommaryland maryland viafoorman foorman
zycieitd
21:20
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die vialadyagata ladyagata

December 28 2014

zycieitd
12:08
2915 8adb
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viabomdia bomdia

December 27 2014

zycieitd
22:45
Albo niech mówi FUCK YES na twój widok albo niech spada.
— Piotr C.
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaohhh ohhh
zycieitd
22:42
6984 91da 500
Reposted fromdusix dusix viaohhh ohhh
zycieitd
22:38

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viakelowej kelowej

December 24 2014

zycieitd
23:25
Say something, I'm giving up on you..
— A Great Big World - Say something
Reposted frombomdia bomdia

December 16 2014

zycieitd
23:26
Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą.
— Robert A. Heinlein
Reposted frompesy pesy viamadamebutterfly madamebutterfly
15:30

Sometimes I just talk to myself in English.

December 08 2014

zycieitd
20:09
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya vianiskowo niskowo

December 07 2014

zycieitd
17:19
Because nothing makes me happier and nothing makes me sadder than you
— Nicole Krauss
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo

December 05 2014

zycieitd
16:37

Twoje "kiedyś" może się w każdej chwili zamienić na moje "za późno".

— fejs
Reposted fromanananass anananass viabanshe banshe
zycieitd
16:25
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata vialadyagata ladyagata

December 01 2014

zycieitd
20:40
Kobiety mają dar zaprzeczania rzeczywistości.
Reposted frommesoute mesoute viamissmaya missmaya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.