Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

zycieitd
17:42
zycieitd
15:54
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn

June 28 2015

zycieitd
09:57
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.

June 11 2015

zycieitd
15:40
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viabomdia bomdia

June 06 2015

zycieitd
21:26
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viayoucanfly7 youcanfly7
19:02
2424 95e7
Reposted frommakswilczur makswilczur viakatkad katkad

June 05 2015

zycieitd
23:01

May 18 2015

19:52
9164 fb94

theluckykind:

Flower Glossary | Design Sponge

Reposted fromutter-gibberish utter-gibberish viamiischa miischa

April 29 2015

zycieitd
15:04
8847 361c
zycieitd
08:06
Czemu nikt nie dostaje pierdolca na moim punkcie, co? 
Reposted fromdepresja depresja viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

April 27 2015

21:37

i’m a nice person i just hate everyone 

Reposted fromtwice twice viaaniamy aniamy

April 26 2015

zycieitd
21:57
1838 1deb
Reposted fromperfectsense perfectsense viaAgnya Agnya

April 19 2015

zycieitd
20:43
tak właściwie to po chuj nam było to wszystko?
— 13.10.2012
Reposted fromrisky risky viabeautifull-lie beautifull-lie

April 16 2015

zycieitd
23:04
3870 736d 500
Reposted from0agus0 0agus0 viabanka banka
zycieitd
19:09
9842 411f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianontrivial nontrivial
zycieitd
17:26
4526 f4db
Reposted byamoniakazathianabankaizzchi

April 11 2015

zycieitd
17:15
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viaekstaza ekstaza

April 10 2015

zycieitd
21:36
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaRudeGirl RudeGirl

April 07 2015

zycieitd
14:59
Ciężko się pogodzić, jak ktoś Cię po prostu skreśla.

April 06 2015

zycieitd
12:28
2613 ea9a 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viabomdia bomdia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl