Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2016

zycieitd
21:16
8796 6e40
ŁO BOZIE
zycieitd
21:08
9635 daa2 500

November 25 2016

zycieitd
21:26
6571 b77c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaohhh ohhh
zycieitd
21:18
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Anna Dymna
zycieitd
21:11
0829 1283
Reposted fromnyaako nyaako viaohhh ohhh
zycieitd
20:40
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viabomdia bomdia

November 24 2016

zycieitd
21:34
- Jes­teś in­te­li­gen­tną i piękną dziew­czyną - wes­tchnął jej ado­ra­tor - dlacze­go więc jes­teś samotna?
- Z po­wodu ko­lej­ności moich za­let - od­parła dziewczyna. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaoll oll
zycieitd
21:33
Reposted frombluuu bluuu
zycieitd
20:04
zycieitd
19:56
W miłości do drugiej osoby ważne jest to, by zawsze się chciało. I w tym cały sekret bycia razem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaIriss Iriss

November 15 2016

zycieitd
20:08
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 13 2016

zycieitd
19:57
Chciałabym, żeby ktoś mnie chociaż ten jeden raz w życiu pokochał... i żeby tak mnie mocno kochał już do końca życia.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaHoHo HoHo
zycieitd
17:10

November 12 2016

zycieitd
19:49
Reposted frombluuu bluuu
zycieitd
11:16
Reposted frombluuu bluuu

November 09 2016

zycieitd
21:47
Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.
— bardzo
Reposted fromthesatanek10 thesatanek10 viadarling darling

November 08 2016

zycieitd
19:37
Życie jest dużo łatwiejsze, gdy wszystko jest Ci obojętne
— Mr. Robot
Reposted fromvacannes vacannes viaretaliate retaliate

November 07 2016

zycieitd
16:58
9275 c84e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatasteofmartini tasteofmartini

November 05 2016

zycieitd
21:10
Reposted frombluuu bluuu
zycieitd
18:29
2099 31cd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl