Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2014

zycieitd
16:05
9997 7dab
Reposted fromawkwardx awkwardx viaohhh ohhh

April 18 2014

zycieitd
14:16

April 17 2014

zycieitd
13:44
SOUP - Samotny, Odizolowany, Ugrupowany Pamiętnik
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie viabomdia bomdia

April 08 2014

zycieitd
22:24
Nie, nie, nie, nie, nienie, nie, nie, och, ja jebie, nie.
Reposted fromvith vith viabigevilgrin00 bigevilgrin00

March 29 2014

zycieitd
17:31
9266 81d5
oh deer
Reposted fromfunkyanka funkyanka viasoadysta soadysta

March 25 2014

zycieitd
12:18
1558 918d
Oby się udało ;P
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour vialadyagata ladyagata

March 21 2014

zycieitd
21:12
Wykład na uniwersytecie: 
"Jak państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako zaprzeczenia." 
Na to głos z ostatniej ławki: 

- Dobra, dobra...
Reposted fromalchemic alchemic viamarysia marysia

March 19 2014

zycieitd
12:43
1585 ce02
Reposted frommonikje monikje viaIriss Iriss
zycieitd
11:27
5490 196d
Reposted fromscouserefet scouserefet viaretaliate retaliate

March 16 2014

zycieitd
12:45
7073 b852 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamimsey mimsey

March 14 2014

zycieitd
21:22
5952 cef5
Reposted fromkaiee kaiee viamimsey mimsey
zycieitd
21:16
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir viaohhh ohhh

March 11 2014

zycieitd
10:08
Lepiej mieć burdel w pokoju niż pokój w burdelu.
Reposted fromalchemic alchemic viamarkotna markotna

March 09 2014

zycieitd
13:53
5217 3c2b
Reposted bytonksjudithx3sanczomimsey
zycieitd
13:39
- So... what do you think? - What do I think? I think I'm hungry.
— The Mentalist, sooo me!
zycieitd
13:29
6303 3252

March 02 2014

15:45
March
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viagriber griber

February 28 2014

zycieitd
16:09
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnormajeane normajeane viamarysia marysia

February 26 2014

22:55


Submitted by Galadriel
Reposted frominspired inspired viamishasta mishasta

February 20 2014

zycieitd
10:12
4423 155f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.