Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2016

zycieitd
21:24
0879 0f7b 500
Reposted fromtelewizja telewizja viabomdia bomdia

May 08 2016

zycieitd
18:09
9447 97bb 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoll oll

April 21 2016

zycieitd
19:43
Czego się boję? Mam wrażenie, że wszystkim dokoła uda się w życiu, a mi nie.
Reposted fromstarryeyes starryeyes viaoll oll

March 16 2016

zycieitd
21:26

March 13 2016

zycieitd
21:51

March 08 2016

zycieitd
21:10
1917 1c8a
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll
zycieitd
20:52
7455 d695 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss

March 03 2016

zycieitd
20:09
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromsercowisko sercowisko viapatrzpodnogi patrzpodnogi

February 28 2016

zycieitd
21:37
5766 7f94
Reposted fromzimnaa zimnaa viaundonee undonee
zycieitd
21:04
4156 26af
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
zycieitd
14:50
In a dark room in cold sheets
I can't feel a damn thing.
zycieitd
13:57
5955 b208
Reposted fromtereseek tereseek viabzdura bzdura

February 27 2016

zycieitd
18:49
Nie, wcale nie jestem zaskoczona kolejnym niepowodzeniem. Przecież po tylu razach jestem już przyzwyczajona.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaoll oll

February 26 2016

zycieitd
17:48
Jak ty mogłeś wszystko tak spierdolić?
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromobliviate obliviate viaimmuff immuff
zycieitd
17:05

"-Wszyscy dziś w takim biegu a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka"

February 23 2016

zycieitd
21:20
Trzymaj się z dala od ludzi, którzy sprawiają, że myślisz, że trudno cię pokochać
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaevlyn evlyn
zycieitd
21:11
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula viaNelly1394 Nelly1394
zycieitd
19:51
7512 ea1b
Reposted fromliczbapi liczbapi viasanderDL sanderDL

February 13 2016

zycieitd
18:46
Większość facetów gotowa jest jechać godzinę, mając w perspektywie seks, ale tylko niewielu, żeby się z kimś po prostu spotkać.
— David Levithan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweaterWeatherr sweaterWeatherr

January 20 2016

zycieitd
22:31
Reposted fromweightless weightless viapuddding puddding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl