Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

zycieitd
17:32
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
Reposted fromhorcrux horcrux viagdziejestola gdziejestola

August 26 2017

zycieitd
19:28
2930 2885 500
I'm feeling watched O.o 
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viapffft pffft
zycieitd
17:50
3126 e62d
Reposted frompffft pffft

June 28 2017

zycieitd
17:00

June 14 2017

16:17
1091 2964 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromsickmuse sickmuse viaimmuff immuff

June 08 2017

zycieitd
20:57
6651 0e90 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
zycieitd
20:48

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

May 28 2017

zycieitd
18:29

May 27 2017

zycieitd
11:33

April 29 2017

zycieitd
20:59
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaalensztajn alensztajn

March 19 2017

zycieitd
18:38
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.

March 16 2017

zycieitd
20:18
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaIriss Iriss

March 14 2017

20:16
1933 7a74 500
Reposted fromtosiaa tosiaa

March 09 2017

19:57
6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromwowimtired wowimtired viaIriss Iriss

February 25 2017

zycieitd
17:42
zycieitd
15:54
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn

June 28 2015

zycieitd
09:57
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.

June 11 2015

zycieitd
15:40
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viabomdia bomdia

June 06 2015

zycieitd
21:26
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viayoucanfly7 youcanfly7
19:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl