Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2016

zycieitd
14:37
6051 8804
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa

July 14 2016

zycieitd
21:37
1945 827b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek

July 12 2016

zycieitd
18:22
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie. 
— "Pożądanie mieszka w szafie" Piotr Adamczyk
Reposted fromDusiaaa Dusiaaa viabomdia bomdia
zycieitd
18:20
0886 1eaf 500
zycieitd
17:03

July 10 2016

zycieitd
18:42
4454 5cd7 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll

July 06 2016

zycieitd
19:52
(..) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— Wojciech Kuczok "Senność"
Reposted fromchujawa chujawa viabemygod bemygod
zycieitd
19:49
1238 d1a3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaretaliate retaliate

May 29 2016

zycieitd
19:34
4444 7f14
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
zycieitd
19:15
8939 1a83
Reposted fromalmostlover almostlover
zycieitd
18:07
1249 9b89 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaimitacje imitacje
zycieitd
17:24
6075 1d08

May 16 2016

zycieitd
21:24
0879 0f7b 500
Reposted fromtelewizja telewizja viabomdia bomdia

May 08 2016

zycieitd
18:09
9447 97bb 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoll oll

April 21 2016

zycieitd
19:43
Czego się boję? Mam wrażenie, że wszystkim dokoła uda się w życiu, a mi nie.
Reposted fromstarryeyes starryeyes viaoll oll

March 16 2016

zycieitd
21:26

March 13 2016

zycieitd
21:51

March 08 2016

zycieitd
21:10
1917 1c8a
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll
zycieitd
20:52
7455 d695 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss

March 03 2016

zycieitd
20:09
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromsercowisko sercowisko viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl